Kritik olmayan olayların günlüğünü tutma

Varsayılan olarak, ürün kritik olmayan olayları, kayıt defteri ve dosya sistemi olaylarını raporlarına eklemez. Bu kayıtları koruma raporlarına ekleyebilirsiniz.

Kritik olmayan olaylara bir girişi eklemek için:

  1. Uygulama ayarları penceresini açın.
  2. Pencerenin solundaki Gelişmiş Ayarlar bölümünde Raporlar ve Depolar alt bölümünü seçin.
  3. Pencerenin sağındaki Kritik olmayan olayların günlüğünü tut kutusunu işaretleyin.

Kritik olmayan olayların günlüğünü tutma